Opis ilustracji związanych z projektem, procesu twórczego oraz powstałych prac